UA-111427587-4

MASSAGE THÔNG KINH LẠC

ROOMASA cung cấp liệu pháp Massage thông kinh lạc với bảng giá sau: Bảng giá dịch vụ Massage thông kinh lạc Dịch vụ Giá dịch vụ (VNĐ) Thời lượng (Phút) Massage thông kinh lạc 500.000 70 Massage thông kinh lạc VIP 700.000 90 Massage thông kinh lạc Hoàng tộc 1.000.000 110 Qúy khách chọn ăn[…]

FACIAL – XÔNG TAI – XÔNG HƠI

ROOMASA cung cấp dịch vụ Facial – Xông hơi – Xông tai với bảng giá như sau: Dịch vụ Giá dịch vụ (VNĐ) Thời lượng (Phút) Facial 400.000 45 Xông tai 200.000 20 Xông hơi 200.000 Tối đa 60 phút Facial + Xông tai + Xông hơi 500.000 70 Qúy khách chọn ăn nhẹ (chọn 1[…]